Καταχώρηση Δημοσιεύσεων στον Τύπο

Η ΕΛΜΑ Διαφημιστική εξειδικεύεται στην καταχώρηση στον Τύπο (έντυπο και ηλεκτρονικό) δημοσιεύσεων Δημοσίου, Υπουργείων, Τραπεζικών Ιδρυμάτων, Οργανισμών, Υπηρεσιών και Ιδρυμάτων σε όλες τις εφημερίδες της Ελλάδας (αλλά και Εξωτερικού) καθώς και στο ΦΕΚ.

Αναθέτοντας στην εταιρεία μας τις δημοσιεύσεις της Υπηρεσίας – Εταιρείας σας, απολαμβάνετε ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ στις τιμές των Ελληνικών Εφημερίδων που ισχύουν κάθε φορά, τις οποίες μόνο η ΕΛΜΑ Διαφημιστική μπορεί να σας προσφέρει, λόγω της μακρόχρονης συνεργασίας της με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Επίσης προσφέρουμε μοναδικά προσωποποιημένη εξυπηρέτηση προς κάθε Υπηρεσία μέσω custom made λογισμικού, που εγγυάται την άμεση και έγκαιρη καταχώρηση της δημοσίευσής σας στο έντυπο που επιθυμείτε την ημερομηνία που επιλέγετε ακόμα και την τελευταία στιγμή, καθώς και πλήρη παρακολούθηση της καταχώρησης – δημοσίευσής σας έως και την έκδοση τιμολογίου και την αποστολή των φύλλων των Εφημερίδων στην Υπηρεσία – Εταιρεία σας με την καταχώρησή σας.

Τρόπος Χρέωσης

O καθορισμός της τιμής των καταχωρούμενων στον Τύπο υπηρεσιακών δημοσιεύσεων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ καθορίζεται από την υπ’ αριθμ. 2/82452/0020/12.11.2008 κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

Για τις δημοσιεύσεις των Ν.Π.I.Δ. ή Ν.Π.Δ.Δ. του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με εμπορικό περιεχόμενο ή για διαφημίσεις, ισχύει το εμπορικό τιμολόγιο του Τύπου.

Η εταιρεία μας παρέχει ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ επί των τιμών, η οποία δεν σας παρέχεται όταν αποστέλλετε τις δημοσιεύσεις σας απευθείας στις εφημερίδες.

Διαδικασία

  • Με Fax που μπορείτε να στείλετε στην εταιρεία μας, (FAX No: 210 32 48 904) ή με e-mail στη διεύθυνση elmadv@otenet.gr, σας απαλλάσσουμε από οποιαδήποτε διαδικασία, καθώς σας εξασφαλίζουμε την άμεση και έγκαιρη δημοσίευση της ανακοίνωσης – διακήρυξής σας σε όλες τις εφημερίδες (Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Επαρχίας), αλλά και στο ΦΕΚ, την ημερομηνία που εσείς θέλετε.
  • Μετά την καταχώρηση της ανακοίνωσης / διακήρυξης / διαφήμισης, θα σας αποστέλλουμε το τιμολόγιο, συνοδευόμενο από τα σχετικά φύλλα των εφημερίδων, στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά όλες οι εφημερίδες, η ημερομηνία δημοσίευσης, ο χώρος (εκατοστά) της κάθε εφημερίδας και η τιμή εκατοστού ΜΕΙΟΝ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ.

Επικοινωνία

Ξεκινήστε τη δική σας συνεργασία με την ΕΛΜΑ Διαφημιστική

Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσουμε από κοινού τις δικές σας ανάγκες για έντυπη επικοινωνία