Δημοσίευση Ισολογισμών και Οικονομικών Καταστάσεων

ΙσολογισμοίΣύμφωνα με το άρθρο 232 του Ν.4071/2012 οι δημοσιεύσεις των ισολογισμών και των λοιπών οικονομικών στοιχείων των ΑΕ και ΕΠΕ, πλέον γίνονται:

 • Στις εταιρικές ιστοσελίδες των εταιριών που πρέπει οπωσδήποτε να είναι καταχωρημένες στο ΓΕΜΗ.
 • Αν οι εταιρίες δεν έχουν ιστοσελίδα η δημοσίευση γίνεται υποχρεωτικά σε μία οικονομική εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας.
 • Ο φάκελος με τα πρακτικά, το προσάρτημα, τον ισολογισμό, τα παράβολα, κλπ υποβάλλεται στο ΓΕΜΗ.
 • Για τη δημοσίευση ισολογισμού στο ΦΕΚ απαιτείται ειδική μακέτα σύμφωνα με τις οδηγίες της εφημερίδας της κυβέρνησης.   
 • Για τις εταιρίες που δεν διαθέτουν εταιρική ιστοσελίδα αναλαμβάνουμε με πολύ λογικές τιμές την κατασκευή της και την ανάρτηση των ισολογισμών τους σύμφωνα με το άρθρο 232 του Ν.4071/2012.

ΔΩΡΕΑΝ

€0

Σε δικό σας website

Eμπιστευτείτε σε εμάς την υπηρεσία φιλοξενίας (hosting) της ιστοσελίδας που ήδη έχετε, επιλέγοντας ένα από τα πακέτα hosting της εταιρίας μας και αναλαμβάνουμε την ανάρτηση των ισολογισμών σας, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.

.eu DOMAIN

€90

ανά έτος

Μας στέλνετε σε μορφή PDF ή XLS τον ισολογισμό σας.

Κατοχυρώνουμε το όνομα χώρου (domain) που επιθυμείτε με κατάληξη eu (πχ. www.domain.eu)

Δημιουργούμε μια ιστοσελίδα για την εταιρία σας, όπου αναρτούμε τους ισολογισμούς σας.

.gr DOMAIN

€100

ανά έτος

Μας στέλνετε σε μορφή PDF ή XLS τον ισολογισμό σας.

Κατοχυρώνουμε το όνομα χώρου (domain) που επιθυμείτε με κατάληξη gr (πχ. www.domain.gr)

Δημιουργούμε μια ιστοσελίδα για την εταιρία σας, όπου αναρτούμε τους ισολογισμούς σας.

Επικοινωνία

Με ενδιαφέρει

Επικοινωνήστε μαζί μας για τη δημοσίευση των ισολογισμών σας

 

 

Ισολογισμοί

 • Τί ισχύει για τις δημοσιεύσεις ισολογισμών με βάση το νόμο 4072/ΦΕΚ 86/Α/11.4.2012;
  Το άρθρο 232 του νόμου 4072/ΦΕΚ 86/Α/11.4.2012 αναφέρει:
  Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων
  1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.
  2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.
 • Πόσους ισολογισμούς μπορώ να δημοσιεύσω στο SITE ΜΟΥ;
  Με την ετήσια συνδρομή σας μπορείτε να δημοσιεύσετε απεριόριστο αριθμό ισολογισμών για μία μόνο εταιρεία/ΑΦΜ.
 • Χρειάζονται κάποιες άλλες ενέργειες μετά την δημοσίευση ενός ισολογισμού στο SITE MOU.gr;Υπόδειγμα ιστοσελίδας ισολογισμού
  Οι Α.Ε και Ε.Π.Ε. που έχουν κάνει αυτοαπογραφή και έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά τους στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Β.Ε.Α, έχουν πλέον ως Μητρώο τους το Γ.Ε.ΜΗ. Αυτό, τους επιτρέπει να αντικαταστήσουν τη δημοσίευση των ισολογισμών τους στις εφημερίδες με τη δημοσίευση (ανάρτηση) στην ιστοσελίδα τους. Η δημοσίευση στο ΦΕΚ, εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική.Για να γίνει αυτό νόμιμα, πρέπει να έχουν δηλώσει την ιστοσελίδα τους (website) στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν δεν το έχουν ήδη κάνει κατά την απογραφή τους, πρέπει να ζητήσουν την καταχώριση τώρα, με αίτηση που θα βρουν στην Υπηρεσία Μητρώου – Γ.Ε.ΜΗ και στην ιστοσελίδα του Β.Ε.Α (παράβολο 10€ για την καταχώριση).Οι εταιρείες κάθε φορά που αναρτούν ισολογισμό στην ιστοσελίδα τους, πρέπει να γνωστοποιούν την ανάρτηση στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, καθώς σύμφωνα με το νόμο, «οι προθεσμίες που συνδέονται με τη δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, ξεκινούν ή λήγουν, από την ημέρα που η εταιρεία ανακοινώνει στο Γ.Ε.ΜΗ την ανάρτηση στην ιστοσελίδα, διαφορετικά θεωρείται εκπρόθεσμη και αντιμετωπίζει ακυρότητα των πράξεων».
 • Εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική η ανάρτηση ενός ισολογισμού σε ΦΕΚ;
  Ναι, η δημοσίευση του ισολογισμού στο ΦΕΚ εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική για την επιχείρηση
  ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΦΕΚ:

  Για την Α.Ε: Ισολογ. 544,67€ | Πρόσκλ. 289,72€

  Για την Ε.Π.Ε. Ισολογ. 272,10€ | Ανακοίν. 141,50€

Επικοινωνία

Ξεκινήστε τη δική σας συνεργασία με την ΕΛΜΑ Διαφημιστική

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δούμε μαζί τις δικές σας ανάγκες για έντυπη επικοινωνία